مطالعه امکان سنجی برای معدن سنگ آهک در ایالات متحده آمریکا